31. Sayı

  • Yazının Tarihi: 15 Şubat 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Kutadgubilig S-31

Kutadgubilig 31 / Eylül 2016

 

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

 

AYHAN BIÇAK: Felsefeyi Kavramak

MEHMET GÜNENÇ: Modern Özne Anlayışının Gerçeklik Sorunu

ŞENGÜL ÇELİK: Ahlâk Felsefesi Kurtarıcısı Olarak Uygulamalı Ahlâk

 

GREGORY SCHUFREIDER- ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT: Hiç

GREGORY SCHUFREIDER: The Nothing

ÖZGÜÇ GÜVEN: Zihin-Beden Sorununa Bir Çözüm Önerisi: İşlevselcilik

EGEMEN S. KUŞÇU: Analitik Felsefe: Dile Dönüşten Ontolojiye Dönüşe

ÖZGÜR YILMAZ: Richard Rorty Açısından Metaforun İşlevi

ARZU İBİŞİ TEMELLİ: İlerlemeci Tarih Modelleri Ekseninde Tarihte Anlam Sorunu

NURTEN ÖZTANRIKULU ÖZEL: Hume’un Felsefesinde Zaman ve Mekânın Sonsuz Bölünebilirliğinin İmkânı

  1. SUAT GÖZCÜ: Temporal Parçalar Metafiziği I: Süregelimcilik Teorisi ve

Sider’in Dört-Boyutçuluğu

MONA AHMED TUFAN: René Guénon’da Modern İnsanın Anlam ve Hakikat Problemi

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

BRET W. DAVIS – ÇEV. Erdal YILDIZ – Engin YURT: Heidegger ve Asya Felsefesi

BRET W. DAVIS: Heidegger and Asian Philosophy

RIDVAN TURHAN: Ziya Gökalp’in Düşünsel Kaynakları Üzerine Notlar:

Alman Sosyolojisi Etkisi

TUNA TUNAGÖZ: Sirâceddin el-Urmevî’nin Risâle fi’l-fark beyne mevzû‘ayi’l-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm adlı eseri: Eleştirel Metin ve Çeviri

KİTABİYAT

ESMA KAYAR: Çevrilemeyenlerin Lügatı: Bir Felsefe Sözlüğü

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.