Etik İlkeler

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi editörleri, yayın kurulu, hakemleri ve yazarları araştırma ve yayın etiğine hassasiyetle uymakta, yayımlanacak makalelerde kıstas olarak editörler, yayın kurulu ve yazarlar, COPE (Committee on Publication Ethics)’un uluslararası standartlarını dikkate almaktadırlar. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makaleleri çift kör hakemlik sistemiyle değerlendirmekte, iki hakem tarafından onay verilen makaleler yayım sürecine kabul edilmektedir. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makalelerde bilimsel ahlâka uygunluk, özgünlük, tutarlılık ve literatüre katkı ölçütlerini göz önüne almakta, bu ölçütlere uymayan makaleler kabul edilmemektedir.

*

Kutadgubilig Philosophy-Science Research Journal editors, editorial board, referees and authors acutely follow the publishing ethics and the editors, editorial board and authors pay regard to the international standards of COPE (Committee on Publication Ethics). Kutadgubilig Philosophy-Science Research Journal evaluates the essays using the blind review system, and the essays approved by two referees are accepted. Kutadgubilig Philosophy-Science Research Journal looks at the following criteria: being in accordance with the science ethics, originality, coherence and contribution to the literature. The essays that don’t match these criteria are not accepted.

Yorum Kapalıdır.