Künye

  • Yazının Tarihi: 5 Temmuz 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

KUTADGUBİLİG

Felsefe – Bilim Araştırmaları

(Üç ayda bir yayımlanır.)

ISSN: 1303-3387

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları uluslararası hakemli dergidir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 1. sayısından itibaren PHILOSOPHER’S INDEX tarafından dizinlenmektedir.

Yayın Yönetmeni

Şaban Teoman Duralı

Yayım Kurulu

Osman Faruk AKYOL (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

Ayhan BIÇAK (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

Cengiz ÇAKMAK (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

Şaban Teoman DURALI (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

İhsan FAZLIOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

İsmail KARA (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Nebi MEHDİYEV (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

Ömer Naci SOYKAN (Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Türkiye)

Sadık TÜRKER (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)

Erdal YILDIZ (Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Türkiye)

Gökhan YILMAZ (İstanbul, Türkiye)

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Dergâh Yayınları A.Ş. adına

Asım Onur ERVERDİ

Yazışma Adresi

Klodfarer Caddesi Altan İşhanı Nu.: 3/20

34122 Sultanahmet / İstanbul

Tel: (212) 518 95 78 (3 hat)

Faks: (212) 518 95 81

Web Sayfası

www.kutadgubilig.com

e-posta

bilgi@kutadgubilig.com

KUTADGUBİLİG

Philosophy – Science Research

(Quarterly published)

ISSN: 1303-3387

Kutadgubilig Philosophy – Science Researches is a refereed journal.

Kutadgubilig Philosophy – Science Research is indexed by TUBITAK/ULAKBIM.

Kutadgubilig Philosophy – Science Research is indexed by PHILOSOPHER’s INDEX as from its 1st issue.

Editor in Chief

Şaban Teoman Duralı

Editorial Board

Osman Faruk AKYOL (Istanbul Medeniyet University, Turkiye)

Ayhan BIÇAK (Istanbul University, Turkiye)

Cengiz ÇAKMAK (Istanbul University, Turkiye)

Şaban Teoman DURALI (Istanbul University, Turkiye)

İhsan FAZLIOĞLU (Istanbul Medeniyet University, Turkiye)

İsmail KARA (Marmara University, Turkiye)

Nebi MEHDİYEV (Trakya University, Turkiye)

Ömer Naci SOYKAN (Mimar Sinan Fine Arts University, Turkiye)

Sadık TÜRKER (Kırklareli University, Turkiye)

Erdal YILDIZ (Mimar Sinan Fine Arts University, Turkiye)

Gökhan YILMAZ (Istanbul, Turkiye)

Owner and Editor in Chief

Asım Onur ERVERDİ

on behalf of Dergah Publishing Inc.

Mail Address

Klodfarer Caddesi Altan İşhanı Nu.: 3/20

34122 Sultanahmet / İstanbul

Tel: (212) 518 95 78 (3 hat)

Faks: (212) 518 95 81

Web Link

www.kutadgubilig.com

e-mail

bilgi@kutadgubilig.com

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.