29. Sayı

  • Yazının Tarihi: 23 Haziran 2016
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Kutadgubilig S-29

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS

MURAD OMAY

İyi-Durumdalık

Well-Being

11

ÖZGÜÇ GÜVEN

Dedekind’de Sayının Temellendirilmesi

Dedekind’s Foundation of Number

23

GÜVENÇ ŞAR

Platon’un Adalet Anlayışı

Plato’s Understanding of Justice

35

EDWARD HUSSEY

Herakleitos

Heraclitus

ÇEV. Engin YURT-Erdal YILDIZ

49

EDWARD HUSSEY

Heraclitus

73

MUHARREM HAFIZ

“Tractatus” (Est)etiği Üzerine Bir Deneme

An Essay on Tractatus

93

FERHAT YÖNEY

Ahlâk Felsefesinde Teolojik İradecilik ve Bazı Eleştiriler

Theological Voluntarism Ethics and Some Criticisims

111

DAVID HUME

Bir Beyefendiden Edinburgh’daki Arkadaşına Bir Mektup

A Letter From A Gentleman to His Friend in Edinburgh

ÇEV. Nurten Öztanrıkulu ÖZEL

133

DAVID HUME

A Letter From A Gentleman to His Friend in Edinburgh

149

V. METİN DEMİR

Fundamental Epistemoloji: Reinhold’un Sistem Felsefesi

Undamental Epistemology: Reinhold’s System Philosophy

163

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES

CAHİD ŞENEL

İbnü’l-Ekfânî’nin “İrşâdü’l-Kasid”i ve “Nevâmîs”in İlimler Sınıflandırması Literatüründe Yer Edinme Süreci

Ibn Al-Afkānī’s “Irshād Al-Qāşid” and the Process of the Inclusion of “Nawāmīs” Into the Literature of the Classification of the Sciences

189

AHMET EMRE DAĞTAŞOĞLU

“Akıl” ve “Zekâ” Kavramları Üzerinden Bir Medeniyet Okuması

A Discussion on Civilisation Through the Concepts of Reason and Intelligence

223

BİLAL YURTOĞLU

“Mecmû‘a-i Fünûn”da Modern Doğa Bilimleri

Modern Natural Science in “Mecmû‘a-i Fünûn”

241

ZÜBEYİR OVACIK

Âşık Paşa’nın “Garibnâme”sinde Siyaset Düşüncesi

Political Thought in Âşık Paşa’s “Garibnâme”

279

SERHAN YÜCEL

M. MURAT TAŞAR

Sosyal Darwinizm: Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Erken Cumhuriyet’e Etkisi

Social Darwinism: Its Emergence, Development,

and Influence in Early Republican Era

309

E. ARAS ERGÜNEŞ

Hannah Arendt’in “İnsanlık Durumu” Eserinde Karl Marx Eleştirisi

Hannah Arendt’s Critique of Karl Marx in “Human Condition”

341

MÜLAKAT

INTERVIEW

C. CENGİZ ÇEVİK

Sean Mcconell ile Cicero’nun Mektuplarında Felsefe Yaşamı Üzerine Bir Söyleşi

An Interview With Sean Mcconnell About Philosophical Life İn Cicero’s Letters

357

KİTABİYAT 

BOOK REVIEW

NEBİ MEHDİYEV

Felsefenin Sonu?: Doğallaştırılmış Epistemoloji ve A Priori Bilgi

365

ARZU İBİŞİ TEMELLİ

Siyaset Felsefesi

369

 

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.