32. Sayı

  • Yazının Tarihi: 15 Şubat 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Kutadgubilig S-32

Kutadgubilig Sayı: 32

Aralık 2016

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

 

TEOMAN DURALI: Felsefe-Bilim

HAKAN POYRAZ – ABRİM GÜRGEN: “Adalet”e “Doğruluk” Demek Doğru Mudur?

 BETÜL AVCI: Tamamlayıcı Teolojiyi Tamamlayan Öge: Logos

THEODOR W. ADORNO / ÇEV. Gamze KESKİN: Kant’ın Salt Aklın Eleştirisi – Metodlar ve Niyetler

HEODOR W. ADORNO: Kant’s Critique Of Pure Reason – Methods and Intentions

EYÜP ÇORAKLI: Kendime Düşünceler Yahut Ölüm Üzerine Tefekkürler

ÖZGÜR YILMAZ: Geleneksel Felsefeye İki Eleştiri: Wittgenstein ve Rorty

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

 

CELAL YEŞİLÇAYIR: Sığınmacılar Hakkındaki Ön Kabulleri Belirleyen Etmenler Üzerine

Eleştirel Bir Değerlendirme

GAMZE KESKİN: Tracing Kant’s Conception of Sublime, Nature, Sensus Communis,

and Genius in Works of Caspar David Friedrich

GAMZE KESKİN: Caspar David Friedrich’ın Çalışmalarında Kant’ın Yüce, Doğa,

Sensus Communis ve Deha Kavramlarının İzini Aramak

ASLAN AZERBAYEV / ÇEV. Hakan POYRAZ – Engin YURT: Farabi Felsefesi’nde Güç Kavramı

ASLAN AZERBAYEV: Concept of Power in Al-Farabi’s Philosophy

  1. CENGİZ ÇEVİK: Kronolojik Olarak Türkçede Cicero Bibliyografyası

ÇAĞDAŞ BİLGİ TARTIŞMALARI ÖZEL SAYISI

FERHAT AĞIRMAN – FATİH S. M. ÖZTÜRK: Aktif Dışsalcılık ve Epistemolojik İçselcilik

KEMAL BATAK: Ernest Sosa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi

HASAN YÜCEL BAŞDEMİR: Sosyal Epistemoloji’de İnançların Statüsü Sorunu

DAVID B. ANNIS / ÇEV. Aydın Ekim SAVRAN: VI. Bağlamsalcı Bir Epistemik Gerekçelendirme Teorisi

DAVID B. ANNIS: VI. A Contextualist Theory of Epistemic Justification

NEBİ MEHDİYEV: Bilgi Bağlamsal Değildir

EGEMEN S. KUŞCU: “Bilgibilim Doğallaştırılabilir Mi?” Felsefede Hâlâ Güncel Bir Soru Mudur?

CRISPIN SARTWELL / ÇEV. Özlem BAĞDATLI: Neden Bilgi Sadece Doğru İnançtır

CRISPIN SARTWELL: Why Knowledge is Merely True Belief

AHMET EMRE DAĞTAŞOĞLU: Sosyal Bilimlerin Epistemolojik Temelleri

ÇAĞLAR KOÇ: Psikolojizm ve Karşıtları

ÖZGÜÇ GÜVEN: Sayı, Sonsuzluk ve Sürey Varsayımı: Bilginin Sınırları Üstüne Bir Araştırma

ENİS DOKO: Ahlak Argümanı, Ahlaki Anlaşmazlıklar ve Evrim Teorisi

GILLES-GASTON GRANGER / ÇEV. Eşref Barış DİRİCAN: Cavaillès ve Lautman: İki Öncü

GILLES-GASTON GRANGER: Cavaillès et Lautman, Deux Pionniers

ANDREY NEKİTA – SERGEY MALENKO / ÇEV. Nebi MEHDİYEV: Rus Zihniyetinin Epistemolojisi Üzerine: Putperest Anaerkilliğin Emperyal İdeolojide Yüceltilmesi Meselesi

АНДРЕЙ НЕКИТА, СЕРГЕЙ МАЛЕНКО: К гносеологии русской ментальности:

феномен сублимации языческого матриархата в имперской иделогии

KİTABİYAT

ÖZGÜR KOÇ: Akademinin Sefaleti Üzerine

 

ZİYA İNCİ: Medeniyet ve Kültür: Yeni Bir Yaklaşım

CANAN ŞAHİN: Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014)

 ALEXANDRU-GEORGE CERCHEZEANU: An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity

 ALEXANDRU-GEORGE CERCHEZEANU: Türk Milliyetçiliğinin Entelektüel Tarihi: Türk Etnik Yapısı ve İslami Kimliği

 

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.