38. Sayı

  • Yazının Tarihi: 28 Ocak 2019
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

 

BU SAYIDA

 

BABAM TEO GRÜNBERG 90 YAŞINDA

David Grünberg

ALİ SAİT SADIKOĞLU

Emmanuel Levinas Felsefesinde Ontoloji ve Meontoloji Sorunsalı

The Problematic of Ontology and Meontology in the Philosophy of Emmanuel Levinas

SUAT GÖZCÜ

Zaman Sorunu: Şimdici ve Ebediyetçi Zaman Anlayışları

The Problem of Time: Theorises of Presentism and Eternalism

DAVID GRÜNBERG

Ontological Epistemology: Natural Kinds and Laws of Nature

Ontolojik Epistemoloji: Doğal Türler ve Doğa Yasaları

DİLER EZGİ TARHAN

Bilincin Seçime Dayalı Dikkat Yöneliminin Fenomenolojik Analizi

Phenomenological Analysis of Attention Orientation Based Upon Consciousness’ Choice

ERTAN KARDEŞ

Adalet Kılıcı ve Savaş Kılıcı: Thomas Hobbes’un Politik Okulunda

“Savaş Hali” ve “İç Savaş”

The Sword of Justice and the Sword of War:

“The State of War” and “Civil War” in the Political School of Thomas Hobbes

ESRA KARTAL SOYSAL

Aristotelesçi İnsan Doğasının Şekillenmesinde Alışkanlık Kavramının Etkisi

The Infl uence of the Concept of Habit in the Formation of Aristotelian Human Nature

FATMA TURĞAY

İki Hikâye İki Yöntem: Gurbetü’l-Garbî’de Hayy B. Yakzan’a Meşşâî Yöntem

Eleştirisi ve Müşâhede Yöntemine Giriş Denemesi

Two Stories Two Methods: A Peripatetic Method Criticism Towards Hayy B. Yakzan

in the Story of the Occidental Exile and an Introduction to Intuitive Method

MELİKE MOLACI

Kant’ta Tanrının İşlevi: Spekülatif Teolojiden Moral Teolojiye

The Function of God in Kant: From Speculative Theology to Moral Theology

MUHAMMET NASİH ECE

Mantıksal ve Metafiziksel Açıdan İbn Rüşd Felsefesinde İmkân

Possibility in the Averroes’ Philosophy in terms of Logic and Metaphysics

MÜJDAT TAKICAK

Salih Zeki’nin ve Ali Sedad’ın Mantık Algıları

The Logic Perceptions of Salih Zeki and Ali Sedad

NAZLI İNÖNÜ

Belief and Idea in Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce’de İnanç ve Kavram

ÖMÜR KARSLI

Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Milli Sanat/Yerel Estetik Arayışları

Searching for National Art/Local Aesthetic in Republican Period Turkish Thought

ZEHRA BİLGİN

Çağdaş Matematiğin Temeli Olarak Kümeler Kuramı

Set Theory as Foundation of Mathematics

 

KİTABİYAT

BOOK REVIEW

 

ALİ SERTAN BEŞER

İbni Sina ve Aristotelesçi Sol

GÜLSÜM MEHDİYEV

Küçük Çocuklar İçin Büyük Fikirler: Çocuk Edebiyatıyla Felsefe Öğretimi

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.