39. Sayı

  • Yazının Tarihi: 27 Mayıs 2019
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

BU SAYIDA

AYHAN BIÇAK

Kutadgu Bilig’de Dünyanın Kötülüğü ve Yönetimi İyileştirme Tartışmaları

Discussions About Evilness of World and About Rehabilitations of Governance in Kutadgu Bilig

EMİNE CANLI

Tarih Üzerine Bir Soruşturma: Tarih mi İnsan İçindir, İnsan mı Tarih İçindir?

An Inquiry Into History: Is History For Man Or Man For History?

YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ

Dijital Çağda Hümanizm Tartışmaları Açısından İnsan Doğası Biyoteknoloji ve Biyopolitika

On Humanism Human Nature, Biotechnology and Biopolitics in the Digital Age

AHMET FARUK ÇAĞLAR

Haz Arayışına Karşı Yaşama İçgüdüsü

Survival Instinct Versus Pursuit of Pleasure

EMRE DORMAN

İslam, Kapitalizm ve Piyasa

Islam, Capitalism and Market

ÖZKAN GÖZEL

Çevre-Dünya’dan Dünyaya: Heidegger’in “Dünya”sına Bir Giriş

From the Environment to the Wold: An Introductory to Heidegger’s “World”

ZEYNEP GÜLTEPE

Carl Schmitt: Politik-Olan, Egemenlik ve Uluslararası Hukuk

Carl Schmitt: The Political, Sovereign and International Law

ORHAN GÜNEŞ

Gece Göğü Neden Karanlıktır: Cheseaux’nun İlk Kantitatif Çözüm Denemesi

Why the Night Sky is Dark: Cheseaux’s First Quantitative Solution Attempt

MELEK ÖZLEM KOLUSAYIN OZAR

Genetic Identification of Degraded DNA From Biological Evidences at an Experimental Crime Scene

Deneysel Suç Mahallinde Biyolojik Delillerden Bozulmuş DNA’nın Genetik Tanımlaması

İHSAN BERK ÖZCANGİLLER

Stoacı Ruh Öğretisi Bağlamında Duygu ve Akıl İlişkisi

The Relationship Between Emotion and Reason in the Context of Stoic Theory of Soul

NEDİM YILDIZ

Lyotard’a Göre Felsefe Yapmanın Amacı

The Purpose of Philosophy According to Lyotard

ENGİN YURT

“İlkel” İnsanın Anlam Kuruculuğu Üzerine:

Mitsel Düşünmeye Dair Zıt Görüşlerin Kısa Bir Analizi ve Olası Bir Bağdaştırıcı Yaklaşım

On Construing Aspect Of Primitive Thinking: A Short Analysis Of Opposite Views

On Mythical Thinking And A Possible Mediating Approach

 

KİTABİYAT/BOOK REVIEW

BEGÜM BAM

Iskarta Hayatlar: Modernite ve Safraları

ADNAN KURT

Demir Kafes

ARDA TELLİ

Yönsüzleşmiş Savaşlar Politik Felsefenin

Bir Sınır Meselesi Olarak Savaşa Dair

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.