40. Sayı

  • Yazının Tarihi: 2 Ocak 2020
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

BU SAYIDA/THIS ISSUE

METE ULAŞ AKSOY

Elitist Felsefe ve Ezoterik Diktatörlük: Leo Strauss Özelinde Bir Tartışma

Elistist Philosophy and Esoteric Dictatorship: A Debate in the Case of Leo Strauss

ALPER DARICI

Descartes’ın Doğa Felsefesinin Madde Kavrayışı

The Matter Concept of Descartes’ Natural Philosophy

ŞÜKRAN FAZLIOĞLU

Genel ile Özel Arasında Osmanlı Tasnîfu’l-Ulûm Literatürüne Giriş

Introduction to the Ottoman Literature of the Classification of Sciences Between the General and the Particular

HACI KAYA

Fârâbî’nin Bölme ve Sentez Teknikleriyle Kanıt Kaynağı Yerler (Mevâzı‘) Analizinde Metafizik Perspektiften İnşa Ettiği Mantıksal İlkeler Kuramı

The Theory of Logical Principles in the Analysis of the Places of Proof Source (Mevâzı‘) With the Division and Synthesis Techniques in Al-Fârâbî From Metaphysical Perspective

AKİF KAYAPINAR

Adalet, Siyaset ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümüne Bir İtiraz

Justice, Politics, and Good Governance: An Objection to the Discoursive Hegemony of Liberalism

ENGİN KOCA

Aristoteles ve Descartes: Metafizik, Bilim ve Teknik Arasındaki İlişkinin Dönüşümü

Aristotle and Descartes: Transformation of the Relationship Between Metaphysics, Science and Technique

BETÜL ÖZBAY

Uygur Manihaizmi’nde Ruhların Kurtuluşuna Açılan Kapılar: İki Işık Sarayı

The Gates for the Salvation of Souls in Uyghur Manichaeism: Two Palaces of Light

HANDE TETİK

Epikuros’un Ahlak Felsefesinde Mutluluk Kavramı

The Concept of “Happiness” in Epicurus’s Moral Philosophy

MUSTAFA YAVUZ

Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme

A New Consideration on Life and Life-Science

 

KİTABİYAT / BOOK REVIEW

MESUT SABANCI

Zihin Üzerine Teoriler

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.