41. Sayı

  • Yazının Tarihi: 20 Mayıs 2020
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

BU SAYIDA/THIS ISSUE

NERGİZ AYDOĞDU

Osmanlı Yenileşme Düşüncesinin Bilgi ve Kaynakları: Hüsrev Paşa Kütüphanesi

Knowledge and Sources of Ottoman Renovation Thought: Hüsrev Pasha Library

TAYYİBE BARDAKÇI, HAKAN ERTİN

İnsanı Geliştirme Tartışmalarına Biyoetik Bir Bakış

A Bioethical View for Human Enhancement Debate

HANİFE BİLGİLİ

Megara ve Stoa Okullarında Gerektirme Tanımları

Implication Definitions in Megaric and Stoic Schools

AHMET EMRE DAĞTAŞOĞLU

Platon’un Düşünce Serüveni: Felsefe Üzerine Felsefi Bir Sorgulama

Plato’s Intellectual Adventure: A Philosophical Investigation on Philosophy

ÖZKAN GÖZEL

Heidegger’in Varlık Ve Zaman’ında Dünya ve Anlamlılık

World and Meaningfulness in Heidegger’s Being and Time

SEDA GÜVEN

Utopia’da Sağlık-Hastalık Olgusu ve Sağlık Hakkı

Health, Illness Phenomenon and Right to Health in Utopia

NAZLI İNÖNÜ

Port Royal Mantığı

Port Royal Logic

GAMZE KESKİN – MEHMET ARSLAN

Tractatus’un Kantçı Ruhu: Dil ve Estetik Örneği

Kantian Spirit of Tractatus: Examples of Language and Aesthetics

MEHMET ÖZTURAN

Yüklemleme Dilemması: Taşköprüzade’nin Dışsal Özdeşlikçi Yüklemleme Teorisi

Predication Dilemma: Taskopruzade’s Theory Of Predication for External Identity

DİLER EZGİ TARHAN

Husserl ile Frege’nin Anlam Görüşlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Husserl and Frege’s Meaning Views

KİTABİYAT

Cansu Kaya

Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.