42. Sayı

  • Yazının Tarihi: 21 Ekim 2020
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

BU SAYIDA/THIS ISSUE

İBRAHİM AKSU

Erdem Mutluluk İçin Yeterli Midir? Râgıb El-İsfahânî’de Dışsal İyiler Problemi

Is Virtue Sufficient For Happiness? The Problem Of External Goods in Rāghıb Al-Isfahānī

MEHDİ CENGİZ, ŞÜKRAN FAZLIOĞLU

Fahreddin Er-Râzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklaşımı: Tespit ve Tercih

The Approach of Fakhr al-Dīn al-Rāzī to the Problem of Certainty in Language: Evaluation and Preference

ADNAN ESENYEL

Gadamer’de Önyargıların Rehabilitasyonu

The Rehabilitation of Prejudices in Gadamer

ZEYNEP ZAFER ESENYEL

Özgürlüğe Mahkûmiyet Ontolojik Bir Zorunluluk Mudur? Sartreci Bir Bakış

Is Condemned To Be Free an Ontological Necessity? A Sartrean View

ENGİN KOCA

Kopernik Devrimi: Modern Kozmolojinin Oluşum Süreci

Copernican Revolution: The Formation Process of Modern Cosmology

KÜBRA PURDE

Osmanlı Mantık Geleneğinde Îsâgûcî Örneği: Kısm-ı Tasavvurât Min Hülâsati’l-Mîzân

An Example of Îsâgûcî in the Tradition of Ottoman Logic: Kısm-ı Tasavvurât Min Hülâsati’l-Mîzân

MONA AHMED TUFAN

Modern Bilimin Sosyoekonomik Temelleri Üzerine: Hessen-Grossman Tezine Dayalı Bir İnceleme

On the Socioeconomic Foundations of Modern Science: An Investigation Based on the Hessen-Grossman Thesis

HOCAYA VEFA / OBITUARY

ERKAN ÇAV

Cahit Tanyol’un Düşünce Dünyasındaki Yeri

ALİ OSMAN GÜNDOĞAN

Abdulkuddûs Bingöl

KİTABİYAT / BOOK REVIEW

AYŞE YILMAZ

Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi

AHMET ÇEVİK

Matematik Felsefesi

ÖMÜR KARSLI

Güzel ve Yüce: Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü

 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Etik İlkeler ve Makale Formatı

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.