45. Sayı

  • Yazının Tarihi: 15 Haziran 2022
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

BU SAYIDA

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

AHMET FARUK ÇAĞLAR

Epikürosçu Bir Kuram Olarak Psikanaliz ve Hazcı Bir Düşünür Olarak Sigmund Freud

Psychanalysis as an Epicurean Theory and Sigmund Freud as a Hedonistic Thinker

AHMET EMRE DAĞTAŞOĞLU

An Overlooked Impact of Hume on Kant: Imagination

Kant Üzerinde Hume’un Göz Ardı Edilen Bir Etkisi: İmgelem

ERHAN BERAT FINDIKLI

Toplumsal Bir Diyalog Alanı Olarak Mimar Sinan Tarihyazımı: Uğur Tanyeli Metinleri

The Historiography on Sinan the Architect as Social Dialogue in Uğur Tanyeli’s Writings

ZÜBEYİR OVACIK

Nurettin Topçu’nun “Ruhçu Anadolu Sosyalizmi” Hangi Ruhu Taşımaktadır?

What Spirit Does Nurettin Topçu’s “Spiritual Anatolian Socialism” Contain?

FATİH ÖZGÖKMAN

Antropomorfizm ve Tanrı

Anthropomorphism and God

NUMAN RAKİPOĞLU

Varlık ve Oluş Arasında: İbnü’l-Arabî Okulunda Sâbit Aynların Ontolojisi

Between Being and Becoming: Ontology of Al-Aʻyân Al-Thâbıtah in Ibn-Al-Arabî’s School

ORKHAN VALİYEV

Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi Bağlamında Milliyetçiliğin Epistemik Tahlili

Epistemic Analysis of Nationalism in the Context of Nebi Mehdiyev’s Bir Bilme Teorisi

 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Etik İlkeler ve Makale Formatı

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.